Coistí / Eagraíochtaí

Committees / Organisations

Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh

Ag obair ar son Béal Átha ó 1970

Ballingeary Development Committee

Working for Ballingeary since 1970

Buíonn Píobairí Béal Átha'n Ghaorthaidh

Mórtas agus bród Béal Átha bunaithe in 1929

Ballingeary Pipe Band

The pride of Ballingeary founded in 1929

Coiste Tithíochta Uibh Laoire

Bunaíodh i 1998 chun tithe sóisialta a thógáil don cheantar

Uibh Laoire Housing Committee

Estblished in 1998 to cater for housing needs in the community

Colaiste na Mumhan

An céad colaiste gaeilge sa tír bunaithe i 1904

The first Irish College in Ireland established in 1904

Cumann Ceamara Locha Lua

Bunaithe i 2015 le murán baill gníomhach

Locha Lua Camera Club

Established in 2015 with many active members

Cumann Staire

Béal Átha'n Ghaorthaidh

Murán do stair Bhéal Átha bailithe ó 1990

Ballingeary Historical Society

A huge body of work compiled since 1990

Spraoí na Laoi

Ag frastail ar leanaí ó 2008

Spraoí na Laoi

Catering for children since 2008

Coiste an Halla

I mbun eagruachain an Halla don phobal

The Halla Committee

Managing the Halla for the community