Éalú Lua

Éalú Lua

Adventure Race

Is rás aclaiochta í Éalu Lua a chuireadh ar bun i 2017

Rith, cadhadóireacht agus rothaiocht

Is i mí Deireadh Fomhair a rachtalfar í gach bhliain

Ealú Lua is an adventure race which was first run in 2017

Run, Kayak and Cycle

The event takes place in the month of September each year

Cupla fís

Some videos

Fís 2018 cuid a haon

2018 video part 1

Fís 2018 cuid a dó

2018 part 2

Fís 2019

2018 video

Contact

ealulua18@gmail.com