Míle Buíochas dos na daoine go léir a sheol pictuirí. 51 dibh in iomlán

Comhghairdeas do Caitríona Ní Chéilleachair buaiteoir 2020

Féilirí ar diol i Siopa Uí Dhuinnín €8 an ceann

A huge thank you to everyone who sent in photos to the competition; 51 people in all

Congratulations to Caitríona Ní Chéilleachair winner of the Valerie O'Donoghue Cup 2020

Calendars for sale in Siopa Uí Dhuinnín €8 each

Síle Ní Dhonnchú ag bronnadh Corn Valerie Uí Dhonnchú ar Catriona Ní Chélleachair

Síle O'Donoghue presenting the Valerie O'Donoghue cup to Catriona Ní Chélleachair

Buateoirí 2020

Céad áit Caitríona Ní Chéilleachair

Dara áit Tadhg Ó Duinnín

Triú áit Damhnait Uí Argáin

Na Pictuirí

The pictures

Contact

cclochalua@gmail.com