Imeachtaí

Activities

Paráid Lá le Phadraig

The St Patricks day parade

Tá an páraid seo ar bun ó 1929

This parade has taken place in Ballingeary since 1929

Ceolchoírm Mol an Óige

Seans do dhaoine óg a dtalan a leiriú

The Mol an Óige Concert

A chance for the young people of Ballingeary to show off their talents

Óiche Shamhna sa Halla

Halloween night in the Halla

Ócáid speisialta do daoine óga

A special night for the youth

Maidin Caife

Bíonn maidin Caife gach cupla seachtain chun tacaíocht le cúiseanna tabhachtacha 

Coffee Mornings

There are coffee mornings every few weeks to support important causes