Le Deanamh

To Do

Bealach Siúlóide / Rothaiochta Beal Átha'n Ghaorthaidh

Seacht bealach ar bóthaire na h-áite

Ballingeary Walking / Cycling Trails

Seven trails on local Ballingeay’s roads

Siúlóidí Stairiúla na Sráide

Village Historical Walk

Tá plaiceanna eolais stairiúla faoi  21 suíomh sa tsráid.

A sequence of 21 plaques leads you through the historical locations in the village

Siúlóid na Céimeanna

Siúlóid 1km  a trasnionn an droichead atha is fuide in Eirinn

The Steppingstones Walk

A 1-kM easy walk that crosses Ireland’s longest clapper bridge”

Outdoor Discovery Adventure Company

Cadhcadóireacht agus spórt ar Locha Lua

Kayaking and fun on the lakes of Locha Lua

Páirc Foraiose an Guagán

Bunaíodh an pháirc sa bhliain 1972, tá siúlóidí agus radharcanna sléibhte go flúirseach intí

Gougane Forest Park

The park established in 1972 has trails and mountain views in abundance