Spraoi na laoi

Child care facility

Ag soláthair cuaram leanaí ó 2008

Iarscolaiocht, leanaí agus tuistí agus campaí don taos óg

Tá an clós spraoí mar chuid don campas

Providing childcare since 2008

Afterschool, Parent and Toddler and Camps

The playground is part of the Spraoí na Laoi campus

Pictuirí thart ar na bliana

Some pictures

Contact

ealulua18@gmail.com